Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus947^"
 1. Účinnosť hydrofobizácie na vlhké pórobetónové murivo
  Struhárová Alena ; V260 
  Construmat 2014 - Conference about Structural Materials : . CD ROM, s. 353-361
  autoclaved aerated concrete pórobetón porous materials pórovité materiály wet
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Prenos vody (vodných pár) v pórovitých stavebných materiáloch
  Lipiak Jozef ; V180 
  Stavebné materiály . Roč. 9, č. 1 (2013), s.52-54
  porous materials pórovité materiály prenos transfer vodná para water
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 3. Štúdium štruktúry pórovitých grafitických materiálov infiltrovaných kremíkom
  Švec Pavol ; J280 
  Mechanical Engineering 2008 : . s.CD-Rom
  pórovité materiály grafitické materiály silicon carbide graphite
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Príspevok k štúdiu termofyzikálnych vlastností nesúdržných zemín : Kand.diz.práca : V.odb. 11-22-9 : Obh. 17.02.1988 / [aut.] Veselský,Juraj, Ing.; Škol. Zámečník,Jozef
  Veselský Juraj ; V240  Zámečník Jozef (Thesis advisor)
  Bratislava : SVŠT v Bratislave SvF, 1987 . - 109 s
  fyzika tuhých látok tepelno-izolačné vlastnosti pórovité materiály prenos tepla
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.