Search results

 1. Korózne správanie utesneného anodicky oxidovaného hliníka v alkalickom prostredí
  Záchenská Jana ; 042120  Zemanová Matilda ; 042120 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; Date of acceptation : 10.07.2017 ; Degreee discipline : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118763
  bakalárska práca
  book

  book