Search results

Records found: 15  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth 0060994 brz^"
 1. Rozvoj a uplatňovanie akademických kompetencií doktorandov technických vied : Recenzovaný zborník z medzinárodnej doktorandskej konferencie. Trnava, 24.4.2014
  Kováč Karol (Editor) ; M0100  Rajský Andrej (rec.) ; M0100 Prokop Pavol (rec.)
  Medzinárodná doktorandská konferencia 24.4.2014 Trnava
  1. vyd.
  Košice Equilibria 2014 . - 170 p
  ISBN 978-80-8143-144-9
  zborník (príspevkov)
  (67) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF18030
  book

  book

 2. Zváranie a naváranie pri opravách a údržbe
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2003
  zborník (príspevkov)
  (1) - článok
  book

  book

 3. Nové trendy v manažérstve kvality : Zborník
  Vedecký seminár s medzinárodnou účasťou (Apríl 2003 : Trnava)
  Bratislava : STU v Bratislave MTF, 2003 . - 204 s
  ISBN 80-227-1894-7
  manažment kvality
  zborník (príspevkov)
  (18) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 4. Zváranie nehrdzavejúcich ocelí a materiálov s vysokým obsahom niklu
  Trnava 10.4.2002 (Funder) 
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2002
  zborník (príspevkov)
  (1) - článok
  book

  book

 5. Smery ekologicky prijateľného obrábania. Towards ecologically friendly machining ECOFRIM : Medzinárodná konfrencia
  Bratislava : STU v Bratislave MTF, 2000
  zborník (príspevkov)
  (1) - článok
  book

  book

 6. Explozívne tvárnenie : Košice, 1998
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 1998
  zborník (príspevkov)
  (4) - článok
  book

  book

 7. Zvyšovanie výkonnosti a úspešnosti v športových hrách : Zborník prác z odborného seminára. Trnava, 11.6.1998
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 1998
  zborník (príspevkov)
  (3) - článok
  book

  book

 8. Manažérske aspekty normovania práce
  1 vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave MTF, 1998 . - 275 s
  ISBN 80-227-1073-3
  normovanie práce ľudské zdroje
  zborník (príspevkov)
  (6) - článok
  book

  book

 9. Zvyšovanie výkonnosti a úspešnosti v športových hrách : Zborník z odborného seminára KTVŠ. Trnava, 17. júna 1997
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 1997
  zborník (príspevkov)
  (3) - článok
  book

  book

 10. Plávanie po OH v Atlante na vysokých školách a na univerzitách v SR : Zborník z odborného seminára. Trnava, 19. septembra 1996
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 1996
  zborník (príspevkov)
  (2) - článok
  book

  book