Search results

Records found: 15  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth 0060994 ddp^"
 1. Návrh zefektívnenia systému pracovnej motivácie zamestnancov v podniku Scheidt & Bachmann Slovensko s. r. o.
  Živčicová Beáta ; M  Szabó Peter (Thesis advisor) ; M8700
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2015
  MTF ; 03.06.2014 ; 189
  priemyselné manažérstvo Industrial Management motivation motivácia mzda benefity
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98961
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Štúdium mikroštruktúry komplexnej kovovej zliatiny Al72Co19Pd9
  Gábor Attila ; M  Černičková Ivona (Thesis advisor) ; M130
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2014
  MTF ; 10.06.2014 ; 667
  Materials Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99478
  diplomová práca
  book

  book

 3. Indentačné a tribologické vlastnosti zubnej skloviny
  Kustyán Mátyás ; M  Dusza Ján (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2014
  MTF ; 09.06.2014 ; 667
  Materials Engineering hardness nanoindentation Young´s modulus tvrdosť Youngov modul pružnosti
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103460
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh a realizácia IS pre predaj plynu (modul nominácie a matchingu)
  Cadleti Cristian  Špendla Lukáš (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2013
  MTF ;
  information system gas industry natural gas testing implementation implementácia UML BPMN informačný systém zemný plyn testovanie plynárenstvo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103218
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Deformácie a zvyškové napätia kútového zvarového spoja
  Benkovský Peter ; M  Kraváriková Helena (Thesis advisor) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2013
  simulation simulácia deformácie napätia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103421
  diplomová práca
  book

  book

 6. Návrh zdokonalenia riadenia výrobného procesu v podniku ZVS holding, a. s., Dubnica nad Váhom, prevádzka Výroba transformátorov
  Púčková Zuzana  Rybanský Rudolf (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012
  MTF ;
  priemyselné manažérstvo Industrial Management production výroba výrobný proces
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80262
  diplomová práca
  book

  book

 7. Význam psychohygieny pri zvládaní syndrómu vyhorenia v učiteľskom povolaní
  Škulibová Jana  Chmelárová Zuzana (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012
  MTF ;
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects Psychohygiena
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85485
  diplomová práca
  book

  book

 8. book

  book

 9. Informačný systém pre biochemické laboratórium s automatizovaným zberom dát
  Vašíček Peter 
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2011
  MTF ;
  UML analyse UML analýza zber dát aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74995
  diplomová práca
  book

  book

 10. Informačný systém správy budov s inteligentným riadením využívania energií a podporou automatického zberu údajov
  Pagáč Marek 
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2011
  MTF ;
  XML XML inteligentné riadenie aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75029
  diplomová práca
  book

  book