Search results

 1. Difúzne spájanie kombinovaných ľahkých kovov
  Jáňa Miroslav ; M3000  Marônek Milan (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 26.08.2015 ; Degreee discipline : 5.2.7. strojárske technológie a materiály ; Degree program : D-STM . - 149 s., 1 CD-ROM, autoreferát
  Dizertačná práca (PhD.) - STU MTF v Trnave UVTE, 2015

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101485
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book