Search results

 1. Vlastnosti zeolitov a aplikácia zeolitových katalyzátorov pri spracovaní ropných surovín
  Smiešková Agáta ; C8170 
  Obhaj.: 27.4.2000
  Bratislava : STU v Bratislave ChtF, 1999 . - Nepr.str.Obr.,tab.,grafy,lit
  habilitačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT1000
  book

  book