Search results

 1. Hydrologické a hydraulické aspekty protipovodňovej ochrany : časť 1 - Povrchové vody v tokoch/Hydroinformatika (učebné texty kurzu)
  Kamenský Jozef  Květon Radomil ; V170
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2007 . - 112 s
  ISBN 978-80-227-2771-6
  multimédium - CD Rom
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF4100
  book

  book

 2. Hydraulika otvorených korýt : Celoživotné vzdelávanie v stavebníctve a geodézii. Kurz č.22 - časť 1
  Kamenský Jozef  Květon Radomil ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006 . - 84 s
  ISBN 80-227-2557-9
  multimédium - CD Rom
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book