Search results

  1. Plaveninové nánosy vybraných kanálov Žitného ostrova : Expertíza pre ÚH SAV
    Kamenský Jozef 
    Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1993 . - 46 s
    book

    book