Search results

 1. Montovaná železobetónová konštrukcia priemyselnej haly
  Zorvanová Dominika ; 010110  Hollý Ivan ; 010110 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 08.06.2021 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158587
  diplomová práca
  book

  book

 2. Výrobná hala – montovaná železobetónová konštrukcia
  Iracká Barbora ; 010110  Hollý Ivan ; 010110 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 07.06.2021 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158613
  diplomová práca
  book

  book

 3. Nový futbalový štadión
  Prokop Jaroslav ; 010110  Hollý Ivan ; 010110 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 07.06.2021 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159040
  diplomová práca
  book

  book

 4. Monolitická železobetónová budova administratívneho komplexu
  Slavkov Juraj ; 010110  Hollý Ivan ; 010110 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 10.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152250
  diplomová práca
  book

  book

 5. Nosná konštrukcia vysokej budovy administratívneho centra
  Lovász Andrej ; 010110  Hollý Ivan ; 010110 (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; Date of acceptation : 04.06.2019 ; Degreee discipline : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Degree program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136596
  diplomová práca
  book

  book

 6. Študentský domov – monolitická železobetónová konštrukcia
  Tóth Adam ; 010110  Hollý Ivan ; 010110 (Thesis advisor)
  2018
  SVF ; Date of acceptation : 06.06.2018 ; Degreee discipline : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Degree program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138337
  diplomová práca
  book

  book

 7. Študentský domov – monolitická železobetónová konštrukcia
  Bolešová Mária ; 010110  Hollý Ivan ; 010110 (Thesis advisor)
  2018
  SVF ; Date of acceptation : 05.06.2018 ; Degreee discipline : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Degree program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137650
  diplomová práca
  book

  book

 8. Polyfunkčná budova - monolitická železobetónová konštrukcia
  Dička Pavol ; 010110  Hollý Ivan ; 010110 (Thesis advisor)
  2018
  SVF ; Date of acceptation : 05.06.2018 ; Degreee discipline : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Degree program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137679
  diplomová práca
  book

  book

 9. Bytový dom – monolitická železobetónová konštrukcia
  Bédi Viktor ; 010110  Hollý Ivan ; 010110 (Thesis advisor)
  2018
  SVF ; Date of acceptation : 05.06.2018 ; Degreee discipline : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Degree program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137734
  diplomová práca
  book

  book

 10. Hotel - monolitická železobetónová konštrukcia
  Blechová Katarína ; 010110  Hollý Ivan ; 010110 (Thesis advisor)
  2018
  SVF ; Date of acceptation : 05.06.2018 ; Degreee discipline : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Degree program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139221
  diplomová práca
  book

  book