Search results

Records found: 12  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu106333 dbp^"
 1. Vývoj nových typov biodegradovateľných polymérnych materiálov vhodných pre 3D tlač
  Vašíček Kristián ; 049370  Plavec Roderik ; 049370 (Thesis advisor)
  2024
  FCHPT ; 17.06.2024 ; chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=168709
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Vývoj nových typov biodegradovateľných polymérnych materiálov vhodných pre 3D tlač
  Škoríková Tamara ; 049370  Plavec Roderik ; 049370 (Thesis advisor)
  2023
  FCHPT ; 19.06.2023 ; chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=162371
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Vývoj nových typov biodegradovateľných polymérnych materiálov vhodných pre 3D tlač
  Medžo Matúš ; 049370  Plavec Roderik ; 049370 (Thesis advisor)
  2023
  FCHPT ; 19.06.2023 ; chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158087
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Vplyv zložiek biodegradovateľnej polymérnej zmesi na báze kyseliny polymliečnej a polyhydroxybutyrátu na jej recyklovateľnosť
  Mlynárová Dominika ; 049370  Plavec Roderik ; 049370 (Thesis advisor)
  2022
  FCHPT ; 20.06.2022 ; chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158089
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Možnosti materiálovej recyklácie fóliových typov biodegradovateľných polymérnych zmesí na báze biopolyesterov
  Babejová Lea ; 049370  Plavec Roderik ; 049370 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; 21.06.2021 ; chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149000
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Štúdium vlastností biodegradovateľných polymérnych materiálov po ich viacnásobnom spracovaní
  Hrbíková Miroslava ; 049370  Plavec Roderik ; 049370 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; 14.07.2020 ; biotechnológie ; B-BIOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139839
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Zmesi PLA/PHB pre 3D tlač
  Ondria Matúš ; 049370  Plavec Roderik ; 049370 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; 18.06.2019 ; 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149052
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Vplyv kombinácií zmäkčovadiel na vlastnosti zmesí PLA/PHB
  Pružincová Lucia ; 049370  Plavec Roderik ; 049370 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; 19.06.2019 ; 5.2.25. biotechnológie ; B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125766
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Štúdium vplyvu nízkomolekulového zmäkčovadla na vlastnosti polyhydroxybutyrátu
  Makuch Marián ; 049370  Plavec Roderik ; 049370 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; 18.06.2018 ; 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118541
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Vplyv zmäkčovadla na vybrané vlastnosti kyseliny polymliečnej
  Tomaštíková Ema ; 049370  Plavec Roderik ; 049370 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; 18.06.2018 ; 5.2.25. biotechnológie ; B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146245
  bakalárska práca
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.