Search results

Records found: 19  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu106333 ddp^"
 1. Vývoj nových typov biodegradovateľných polymérnych materiálov vhodných pre 3D tlač
  Ďurfina Michal ; 049370  Plavec Roderik ; 049370 (Thesis advisor)
  2024
  FCHPT ; 27.05.2024 ; chemické inžinierstvo a technológie ; I-PSP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=176558
  diplomová práca
  book

  book

 2. Vplyv prídavku regranulátu na spracovateľské a úžitkové vlasnosti biodegradovateľných polymérov na báze PLA a PHB
  Babejová Lea ; 049370  Plavec Roderik ; 049370 (Thesis advisor)
  2023
  FCHPT ; 29.05.2023 ; chemické inžinierstvo a technológie ; I-PSP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=169470
  diplomová práca
  book

  book

 3. Štúdium materiálovej recyklácie biodegradovateľných polymérnych zmesí na báze PLA/PHB obsahujúcich termoplastický škrob
  Hrbíková Miroslava ; 049370  Plavec Roderik ; 049370 (Thesis advisor)
  2022
  FCHPT ; 30.05.2022 ; chemické inžinierstvo a technológie ; I-PSP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=163752
  diplomová práca
  book

  book

 4. Biodegradovateľné polymérne materiály typu PLA/PHB/TPS vhodné pre 3D tlač
  Roľková Daniela ; 049370  Plavec Roderik ; 049370 (Thesis advisor)
  2022
  FCHPT ; 30.05.2022 ; chemické inžinierstvo a technológie ; I-PSP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=166180
  diplomová práca
  book

  book

 5. Vplyv viacnásobného spracovania na vlastnosti modelových zmesí PLA/PHB obsahujúcich amorfný typ PLA
  Pružincová Lucia ; 049370  Plavec Roderik ; 049370 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; 01.06.2021 ; chemické inžinierstvo a technológie ; I-PSP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157636
  diplomová práca
  book

  book

 6. Vplyv viacnásobného spracovania 3D filamentov na ich výsledné vlastnosti
  Ondria Matúš ; 049370  Plavec Roderik ; 049370 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; 31.05.2021 ; chemické inžinierstvo a technológie ; I-PSP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157635
  diplomová práca
  book

  book

 7. Vplyv viacnásobného spracovania na vlastnosti zmesí biodegradovateľných zmesí obsahujúcich rôzny typ PLA
  Fogašová Mária ; 049370  Plavec Roderik ; 049370 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; 31.05.2021 ; chemické inžinierstvo a technológie ; I-PSP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157630
  diplomová práca
  book

  book

 8. Vplyv viacnásobného spracovania na výsledné vlastnosti zmesí PLA/PHB/zmäkčovadlo
  Drobná Annamária ; 049370  Plavec Roderik ; 049370 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; 23.06.2020 ; chemické inžinierstvo a technológie ; I-PSP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150708
  diplomová práca
  book

  book

 9. Vplyv oligomérnych zmäkčovadiel na vlastnosti biodegradovateľných polymérnych zmesí PLA/PHB
  Sjekelová Barbora ; 049370  Plavec Roderik ; 049370 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; 24.06.2020 ; chemické inžinierstvo a technológie ; I-PSP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150797
  diplomová práca
  book

  book

 10. Vplyv viacnásobného spracovania na výsledné vlastnosti zmesí PLA/PHB
  Tomaštíková Ema ; 049370  Plavec Roderik ; 049370 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; 24.06.2020 ; chemické inžinierstvo a technológie ; I-PSP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150870
  diplomová práca
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.