Search results

 1. Navrhovanie kovových (oceľových, hliníkových) a drevených nosných prvkov a konštrukcií podľa európskych noriem : Celoživotné vzdelávanie v stavebníctve a geodézii. Kurz č.3
  Baláž Ivan (Compiler) ; V190 
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2006
  ISBN 80-227-2544-7
  multimédium - CD Rom
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  (8) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book