Search results

 1. Interaktívne vyhľadávanie vo webe so sémantikou
  Rakovský Adrián ; I200  Tvarožek Michal (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2011 . - 56 s
  softvérové inžinierstvo Software Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72034
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 2. Navigácia na webe so sémantikou s využitím adaptívnych pohľadov
  Rástočný Karol ; I200  Tvarožek Michal (xxx) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2011 . - 64 s
  user model navigation model používateľa navigácia softvérové inžinierstvo Software Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72035
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 3. Zefektívnenie vyhľadávania prostredníctvom grafov a modelu používateľa
  Šimko Jakub ; I200  Tvarožek Michal (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2010
  softvérové inžinierstvo Software Engineering vyhľadávanie história používateľ
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57382
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 4. Personalizovaná navigácia v informačnom priestore prezentovanom ontológiou
  Tvarožek Michal ; I200  Bieliková Mária (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU, 2006 . - 57 s príl.
  softvérové inžinierstvo
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book