Search results

 1. Nízkoteplotné vykurovanie a obnoviteľné zdroje energie. Modul G - Nízkoteplotné vykurovacie sústavy (dištančné vzdelávanie) : G7 - Výpočet, návrh a posúdenie PTV
  Petráš Dušan ; V290 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2002
  program učebný
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  book

  book

 2. Nízkoteplotné vykurovanie a obnoviteľné zdroje energie. Modul G - Nízkoteplotné vykurovacie sústavy (dištančné vzdelávanie) : G18 - Aplikácie NTV
  Petráš Dušan ; V290 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2002
  program učebný
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  book

  book

 3. Nízkoteplotné vykurovanie a obnoviteľné zdroje energie. Modul G - Nízkoteplotné vykurovacie sústavy (dištančné vzdelávanie) : G5 - Nízkoteplotné vykurovacie systémy
  Petráš Dušan ; V290 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2002
  program učebný
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  book

  book

 4. Nízkoteplotné vykurovanie a obnoviteľné zdroje energie. Modul G - Nízkoteplotné vykurovacie sústavy (dištančné vzdelávanie) : G11 - Stropné a stenové NTV
  Petráš Dušan ; V290 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2002
  program učebný
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  book

  book

 5. Nízkoteplotné vykurovanie a obnoviteľné zdroje energie. Modul G - Nízkoteplotné vykurovacie sústavy (dištančné vzdelávanie) : G4 - Tepelná pohoda/nepohoda pri NTV
  Petráš Dušan ; V290 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2002
  program učebný
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  book

  book

 6. Nízkoteplotné vykurovanie a obnoviteľné zdroje energie. Modul G - Nízkoteplotné vykurovacie sústavy (dištančné vzdelávanie) : G8 - Potrubia pre NTV
  Petráš Dušan ; V290 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2002
  program učebný
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  book

  book