Search results

 1. Optimalizácia urbanistických štruktúr z hľadiska pôsobenia vetra so zameraním na aerodynamickú pohodu chodcov
  Hépal Martin ; 010180  Puškár Anton ; 010907 (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; Date of acceptation : 05.04.2019 ; Degreee discipline : 5.1.4. pozemné stavby ; Degree program : D-TKPS4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111498
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 2. Tepelno-vlhkostné problémy okenných konštrukcií
  Kamenický Ľuboš ; 010180  Puškár Anton ; 010180 (Thesis advisor)
  2016
  SVF ; Date of acceptation : 06.05.2016 ; Degreee discipline : 5.1.4. pozemné stavby ; Degree program : D-TKPS4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94015
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 3. Komplexné hodnotenie krokovej nepriezvučnosti v bytovej výstavbe
  Medveď Juraj ; 010180  Puškár Anton (Thesis advisor)
  2015
  SVF ; Date of acceptation : 18.12.2015 ; Degreee discipline : 5.1.4. pozemné stavby ; Degree program : D-TKPS4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78491
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 4. Entwicklung eines mathematischen Modells zur dreidimensionalen Darstellung der Wirtschaftlichkeit von energieeffizienten Gebäuden
  Leuck Roland ; 010180  Puškár Anton (Thesis advisor)
  2015
  SVF ; Date of acceptation : 26.08.2015 ; Degreee discipline : 5.1.4. pozemné stavby ; Degree program : D-TKPS4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73521
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 5. Tepelnovlhkostné problémy drevených okien osadených vo vertikálnej polohe : Dizertačná práca
  Palková Adela ; V180  Puškár Anton (Thesis advisor) ; V180
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011 . - 137 s.
  teória a konštrukcie pozemných stavieb wooden window námraza vodná para drevené okno
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76153
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 6. Experimentálna a teoretická tepelnotechnická analýzy transparentných prirodzene vetraných dvojplášťových fasád : Dizertačná práca
  Moravčíková Katarína ; V180  Puškár Anton (Thesis advisor) ; V180
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011 . - 181 s
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 7. Teória a prax konštrukčnej tvorby detailu osadeného okna : Dizertačná práca
  Žúdel Robert  Puškár Anton (Thesis advisor) ; V180
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  SVF ; . - 207 s
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 8. Vysokofrekvenčná únava materiálov. / [aut.] Puškár,Anton
  Puškár Anton ; V180 
  Žilina : Vysoká škola dopravy a spojov, 1976 . - 182 s
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0001
  book

  book

 9. Dislokačná subštruktúra a plastické tečenie nízkouhlíkovej ocele v podmienkach dvojosovej napätdosti za studena / [aut.] Puškár,Anton
  Puškár Anton ; V180 
  Bratislava : Service Fachverlag, 1967 . - 100 s
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0001
  book

  book