Search results

 1. Návrh opatrení na zlepšenie systému manažmentu ľudských zdrojov v podniku LUNA-PLOTY, s.r.o.
  Polakovičová Mária ; 064000  Baran Dušan ; 064000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 18.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146862
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh optimalizácie riadenia skladového hospodárstva v podniku HB STEEL, s.r.o.
  Kováčová Katarína ; 064000  Baran Dušan ; 064000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 18.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134497
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh zlepšenia organizačnej štruktúry riadenia v podniku VUJE, a.s.
  Učen Tomáš ; 064000  Baran Dušan ; 064000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 19.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134470
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh opatrení na zlepšenie systému manažmentu ľudských zdrojov v podniku BRANTNER TRANSPORTS SLOVAKIA, s.r.o.
  Belková Veronika ; 064000  Baran Dušan ; 064000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 19.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134492
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh zlepšenia úrovne finančného riadenia v spoločnosti PS METAL, s.r.o.
  Herda Jakub ; 064000  Baran Dušan ; 064000 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 19.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146611
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh zlepšenia metodiky implementácie controllingu nákladov v spoločnosti DYNAMIK HOLDING, a. s.
  Blašková Andrea ; 064000  Baran Dušan ; 064000 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; Date of acceptation : 22.06.2017 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=114975
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh zlepšenia systému manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom priemyselnom podniku
  Manďáková Monika ; 064000  Baran Dušan ; 064000 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; Date of acceptation : 23.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112440
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh opatrení na znižovanie fluktuácie a absencií zamestnancov vo vybranom priemyselnom podniku
  Mihoková Lucia ; 064000  Baran Dušan ; 064000 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; Date of acceptation : 23.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=106201
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh využitia kalkulácii ako nástroja controllingu nákladov pre zvýšenie hospodárnosti ŽOS TRNAVA, a.s.
  Moravanský Milan ; 064000  Baran Dušan ; 064000 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; Date of acceptation : 21.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112493
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh využitia kalkulácii ako nástroja controllingu nákladov pre zvýšenie hospodárnosti vybraného podniku
  Červená Klaudia ; 064000  Baran Dušan ; 064000 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; Date of acceptation : 21.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=113276
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book