Search results

 1. Budúca generácia domácich sieti cez existujúce vedenia - štandard G.hn
  Oravek Tomáš ; E  Brezovič Zdenko (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 52 s CD-ROOM
  Electronics dátové siete
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78315
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book