Search results

 1. Rôzne metódy odstraňovania lignínu z dreva
  Bednáriková Mária Zuzana ; 065000  Wachter Igor ; 065000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 01.07.2020 ; Degreee discipline : bezpečnostné vedy ; Degree program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153604
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Opticky transparentný, drevný biokompozit
  Gereková Dominika ; 065000  Wachter Igor ; 065000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 01.07.2020 ; Degreee discipline : bezpečnostné vedy ; Degree program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151339
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Súčasné trendy v posudzovaní požiarneho nebezpečenstva kvapalín
  Dovičicová Zuzana ; 065000  Wachter Igor ; 065000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 05.06.2019 ; Degreee discipline : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Degree program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144130
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Termogravimetrická analýza a aktivačná energia vznietenia plastov
  Wachter Igor ; M5000  Rantuch Peter (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 09.06.2014 ; Degree program : 670 . - 108s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety ignition chemické reakcie plasty vznietenie aktivačná energia termogravimetria
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98737
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book