Search results

 1. Diaľkovo riadené vozidlo s hybridným pohonom : Číslo úžitkového vzoru: 6615, Dátum sprístupnenia : 21.10.2013. Vestník ÚPV SR 12/2013
  Ferencey Viktor ; E400  Bugár Martin ; E400 Madarás Juraj ; J0010
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2013 . - 11 s
  patentový spis
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book