Search results

 1. Nelineárne systémy. Návrh riadenia s rešpektovaním obmedzení
  Huba Mikuláš ; E010 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2008 . - 217 s
  ISBN 978-80-89316-05-2
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  book

  book

 2. Teória automatického riadenia 1
  Huba Mikuláš ; E010  Hubinský Peter ; E011 Žáková Katarína ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave, 2008 . - 418 s
  ISBN 978-80-227-3000-6
  automatické riadenie automatické riadiace systémy
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI12120
  book

  book

 3. Tímová práca
  Huba Mikuláš ; E010  Bieliková Mária ; I200 Bisták Pavol ; E010 Komárik Emil Mironovová Emília ; M330 Rovanová Ľubica ; E330 Žáková Katarína ; E010
  Bratislava : Spolok absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT) v Bratislave, 2007 . - 150 s
  tímová práca komunikácia prezentácia poznatkov internet
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  book

  book

 4. Základy e-vzdelávania
  Huba Mikuláš ; E010 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2007 . - 160 s
  ISBN 978-80-227-2748-8
  e-vzdelávanie
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 5. Základy e-vzdelávania. Modul č. 1 : Príprava na e-vzdelávanie
  Huba Mikuláš ; E010  Pišútová - Gerber Katarína
  Bratislava : STU v Bratislave : Slovenská e-akademia, 2007 . - 104 s
  ISBN 978-80-89316-00-7
  e-vzdelávanie
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1100
  book

  book

 6. Systémy na riadenie výučby (LMS)
  Huba Mikuláš ; E010  Bisták Pavol ; E010 Fikar Miroslav ; C7220
  Bratislava : STU v Bratislave, 2007 . - 118 s
  ISBN 978-80-89316-01-4
  e-vzdelávanie
  skriptá
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1100
  book

  book

 7. Manažéri a administrátori e-vzdelávania
  Huba Mikuláš ; E010  Bisták Pavol ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave, 2007 . - 82 s
  ISBN 978-80-89316-03-8
  e-vzdelávanie
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1100
  book

  book

 8. Autori e-vzdelávania
  Huba Mikuláš ; E010  Bisták Pavol ; E010 Fikar Miroslav ; C7220
  Bratislava : STU v Bratislave, 2007 . - 204 s
  ISBN 978-80-89316-02-1
  e-vzdelávanie
  skriptá
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1100
  book

  book

 9. Videokonferencie v e-vzdelávaní
  Huba Mikuláš ; E010  Bisták Pavol ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave, 2007 . - 82 s
  ISBN 978-80-89316-04-5
  e-vzdelávanie videokonferencie
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1100
  book

  book

 10. Teória automatického riadenia 3 : PID-regulátory s obmedzeniami
  Huba Mikuláš ; E010 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006 . - 336 s
  ISBN 80-227-2465-3
  automatické riadenie automatické riadiace systémy
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book