Search results

 1. Informačný systém na podporu procesu prepravy vyhoretého jadrového paliva
  Václavová Andrea ; M  Tanuška Pavol (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 168 . - 78s CD
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry C# UML
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87495
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book