Search results

 1. Vplyv ťažkých kovov na procesy čistenia odpadových vôd : habilitačná práca k získaniu titulu "docent v odbore Chemické technológie" / aut. Ján Derco
  Derco Ján ; 046290 
  2014 . - 26 str., 96 s. príloha
  habilitačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  book

  book

 2. Vplyv ťažkých kovov na procesy čistenia odpadových vôd.
  Derco Ján ; 046290 
  2014
  FCHPT ; Date of acceptation : 11.09.2014 ; Degree program : null

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=48606
  habilitačná práca
  book

  book