Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu140218 ddp^"
 1. Elektroanalytické sledovanie a detekcia interakcií vybraných protirakovinových liečiv s biomolekulami za účasti nanomateriálov
  Pečová Andrea ; 041000  Blaškovičová Jana ; 041000 (Thesis advisor)
  2022
  FCHPT ; 30.05.2022 ; chémia, chemické inžinierstvo a technológie ; I-TCHEM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=164561
  diplomová práca
  book

  book

 2. Aplikácia elektrochemických biosenzorov na detekciu a sledovanie toxicity priemyselných analytov voči biomolekulám DNA
  Hucsková Zuzana ; 041000  Blaškovičová Jana ; 041000 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; 31.05.2021 ; chémia, chemické inžinierstvo a technológie ; I-TCHEM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157689
  diplomová práca
  book

  book

 3. Elektrochemické sledovanie vplyvu biologickej matrice na interakciu vybraných nanomateriálov s biomakromolekulami
  Fodorová Lea ; 041000  Blaškovičová Jana ; 041000 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; 22.06.2020 ; chémia, chemické inžinierstvo a technológie ; I-TCHEM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150858
  diplomová práca
  book

  book

 4. Sledovanie environmentálnych rizík vybraných nanomateriálov pomocou DNA biosenzora
  Bartánusová Dominika ; 041000  Blaškovičová Jana ; 041000 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; 27.05.2019 ; 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; I-TCHEM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=142979
  diplomová práca
  book

  book

 5. Analytické sledovanie interakcií DNA s vybranými nanočasticami pomocou DNA biosenzora
  Ramajová Lenka ; 041000  Blaškovičová Jana ; 041000 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; 28.05.2018 ; 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; I-TCHEM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146240
  diplomová práca
  book

  book

 6. Analytické sledovanie interakcií DNA s nanočasticami za prítomnosti vybraných analytov pomocou DNA biosenzora
  Augustín Michal ; 041000  Blaškovičová Jana ; 041000 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; 28.05.2018 ; 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; I-TCHEM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136227
  diplomová práca
  book

  book

 7. Príprava a analytické využitie DNA biosenzorov pri charakterizácii a detekcii vybraných farmaceutických a potravinárskych analytov
  Nemčeková Katarína ; 041000  Blaškovičová Jana ; 041000 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; 05.06.2017 ; 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; I-TCHEM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131822
  diplomová práca
  book

  book

 8. Analytické sledovanie vybraných interkalujúcich látok v biologických matriciach s DNA biosenzorom.
  Macková Hana ; 041000  Blaškovičová Jana ; 041000 (Thesis advisor)
  2016
  FCHPT ; 06.06.2016 ; 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; I-TCHEM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131829
  diplomová práca
  book

  book