Search results

 1. Navigačný algoritmus A-star
  Timko Róbert ; 020020  Čapucha Ľubomír (Thesis advisor)
  2015
  SJF ; Date of acceptation : 15.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : B-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100040
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. Podvozok typu Mecanum
  Slovák Juraj ; 020020  Čapucha Ľubomír (Thesis advisor)
  2015
  SJF ; Date of acceptation : 15.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : B-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100065
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 3. Syntéza senzorov
  Vendžúr Andrej ; 020020  Čapucha Ľubomír (Thesis advisor)
  2015
  SJF ; Date of acceptation : 15.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : B-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104299
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book