Search results

 1. Logistika : Zbierka príkladov
  Dupaľ Andrej 
  1. vyd.
  Bratislava : Ekonóm, 2000 . - 137 s
  ISBN 80-225-1241-9
  logistika
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 2. Manažment výroby : Zbierka príkladov
  Dupaľ Andrej 
  1. Dotlač
  Bratislava : Ekonóm, 1999 . - 88 s
  ISBN 80-225-0904-3
  manažment výrobný
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF3110
  book

  book

 3. Základy manažmentu výroby : II.diel / [aut.]Leščišin,M., Stern,J., Dupaľ,A
  Leščišin Michal  Stern Juraj Dupaľ Andrej
  2.vyd.
  Bratislava : Ekonomická univerzita, 1994 . - 380 s : Tabuľky
  ISBN 80-225-0548-X
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT0001
  book

  book

 4. Základy manažmentu výroby : Zbierka príkladov / [aut.]Stern,Juraj, Dupaľ,Andrej
  Stern Juraj  Dupaľ Andrej
  2.vyd.
  Bratislava : Ekonomická univerzita, 1993 . - 164 s : Tabuľky
  ISBN 80-225-0450-5
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT0001
  book

  book

 5. Organizačné inovácie / [aut.]Leščišin,Michal, Stern,Juraj, Dupaľ,Andrej
  Leščišin Michal  Stern Juraj Dupaľ Andrej
  Bratislava : Ekonomická univerzita, 1993 . - 158 s : Tab.,grafy
  ISBN 80-225-0506-4
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT0001
  book

  book

 6. Základy manažmentu výroby : I diel
  Leščišin Michal  Stern Juraj Dupaľ Andrej
  2. vyd.
  Bratislava : Edičné stredisko VŠE, 1992 . - 222 s
  ISBN 80-225-0449-1
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 7. Základy manažmentu výroby. 2.diel / [aut.]Michal Leščišin, Juraj Stern, Andrej Dupaľ
  Leščišin Michal  Stern Juraj Dupaľ Andrej
  1.vyd.
  Bratislava : Ekonomická univerzita, 1992 . - 380 s
  ISBN 80-225-0384-3
  výroba Management
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF3110
  book

  book

 8. Základy manažmentu výroby : I. diel / [aut.]Leščišin,M., Stern,J., Dupaľ,A
  Leščišin Michal  Stern Juraj Dupaľ Andrej
  Bratislava : Vysoká škola ekonomická, Bratislava, 1991 . - 222 s : Obr.,tab
  ISBN 80-225-0297-9
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT0009
  book

  book

 9. Základy manažmentu výroby : Zbierka príkladov / [aut.]Stern,Juraj, Dupaľ,Andrej
  Stern Juraj  Dupaľ Andrej
  Bratislava : Vysoká škola ekonomická, Bratislava, 1991 . - 164 s : Tabuľky
  ISBN 80-225-0287-1
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT0001
  book

  book

 10. Základy manažmentu výroby. 1.diel / [aut.]Michal Leščišin, J. Stern, A. Dupaľ
  Stern Juraj  Leščišin Michal Dupaľ Andrej
  1.vyd.
  Bratislava : Vysoká škola ekonomická, Bratislava, 1991 . - 222 s
  ISBN 80-225-0297-9
  Management
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF7110
  book

  book