Search results

Records found: 28  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu18264 ddp^"
 1. Vplyv farmaceutík na respirometrickú aktivitu čistiarenského kalu.
  Hrancová Natália ; 046290  Bodík Igor ; 046290 (Thesis advisor)
  2022
  FCHPT ; 31.05.2022 ; chemické inžinierstvo a technológie ; I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=163556
  diplomová práca
  book

  book

 2. Definovanie stability čistiarenských kalov pomocou rôznych technologických kritérií
  Bučeková Bibiána ; 046290  Bodík Igor ; 046290 (Thesis advisor)
  2022
  FCHPT ; 31.05.2022 ; chemické inžinierstvo a technológie ; I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=164207
  diplomová práca
  book

  book

 3. Water Management in Georgia - History and Future Development
  Iashvili Tornike ; 046290  Bodík Igor ; 046290 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; 01.06.2021 ; chemické inžinierstvo a technológie ; I-TOZPxA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=160522
  diplomová práca
  book

  book

 4. Využitie kuchynských a reštauračných odpadov na zvýšenie produkcie bioplynu na komunálnych ČOV
  Čegiňová Katarína ; 046290  Bodík Igor ; 046290 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; 01.06.2021 ; chemické inžinierstvo a technológie ; I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157666
  diplomová práca
  book

  book

 5. Sorpcia ako perspektívny spôsob na odstraňovanie liečiv z odpadových vôd
  Toporcerová Katarína ; 046290  Bodík Igor ; 046290 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; 31.05.2021 ; chemické inžinierstvo a technológie ; I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157679
  diplomová práca
  book

  book

 6. Odstraňovanie antibiotík na komunálnych ČOV
  Smoláriková Erika ; 046290  Bodík Igor ; 046290 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; 31.05.2021 ; chemické inžinierstvo a technológie ; I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157676
  diplomová práca
  book

  book

 7. Vplyv farmaceutík na respirometrickú aktivitu čistiarenského kalu
  Varšová Patrícia ; 046290  Bodík Igor ; 046290 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; 22.06.2020 ; chemické inžinierstvo a technológie ; I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150820
  diplomová práca
  book

  book

 8. Sorpcia ako spôsob dočisťovania farmaceutík z odpadových vôd
  Varjúová Dóra ; 046290  Bodík Igor ; 046290 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; 22.06.2020 ; chemické inžinierstvo a technológie ; I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150819
  diplomová práca
  book

  book

 9. Inhibícia nitrifikácie v biologickom stupni ČOV Slovnaft, a.s.
  Kopcová Bibiána ; 046290  Bodík Igor ; 046290 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; 22.06.2020 ; chemické inžinierstvo a technológie ; I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150751
  diplomová práca
  book

  book

 10. Termické procesy ako spôsob odstraňovania farmaceutík z čistiarenských kalov
  Šefčíková Tímea ; 046290  Bodík Igor ; 046290 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; 22.06.2020 ; chemické inžinierstvo a technológie ; I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150809
  diplomová práca
  book

  book