Search results

 1. Nedeštruktívne metódy analýzy a identifikácie historických výtvarných artefaktov
  Mrkvicová Martina Anna ; 049380  Vizárová Katarína ; 049380 (Thesis advisor)
  2022
  FCHPT ; Date of acceptation : 21.06.2022 ; Degreee discipline : chémia, chemické inžinierstvo a technológie ; Degree program : B-CHEMAT4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150225
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Mikrobiologická dekontaminácia originálneho historického pergamenu nízkoteplotnou plazmou
  Urbanová Petra ; 049380  Vizárová Katarína ; 049380 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; Date of acceptation : 18.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.25. biotechnológie ; Degree program : B-BIOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139887
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Čistenie modelových vzoriek výtvarných artefaktov nízkoteplotnou plazmou
  Klempová Simona ; 049380  Vizárová Katarína ; 049380 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; Date of acceptation : 18.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; Degree program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135730
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Nové metódy konzervovania drevených objektov dedičstva
  Lopatková Lenka ; 049380  Vizárová Katarína ; 049380 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; Date of acceptation : 18.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; Degree program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135743
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Analýza a čistenie originálneho historického pergamenu (Turín) nízkoteplotnou plazmou
  Szabóová Karolína ; 049380  Vizárová Katarína ; 049380 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; Date of acceptation : 18.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; Degree program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126615
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Spektroskopické skúmanie dokumentov pre kriminalistické účely
  Matúšková Jana ; 049380  Vizárová Katarína ; 049380 (Thesis advisor)
  2016
  FCHPT ; Date of acceptation : 13.07.2016 ; Degreee discipline : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=113557
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Budovanie databázy FTIR spektier prírodných voskov \\pre oblasť ochrany objektov kultúrneho dedičstva
  Macejková Júlia ; 049380  Vizárová Katarína ; 049380 (Thesis advisor)
  2016
  FCHPT ; Date of acceptation : 13.07.2016 ; Degreee discipline : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111040
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Spektroskopické skúmanie dokumentov pre kriminalistické účely
  Vašíčková Simona ; 049380  Vizárová Katarína ; 049380 (Thesis advisor)
  2016
  FCHPT ; Date of acceptation : 13.07.2016 ; Degreee discipline : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111338
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Spektroskopické skúmanie dokumentov pre kriminalistické účely
  Nemčeková Katarína ; 049380  Vizárová Katarína (Thesis advisor)
  2015
  FCHPT ; Date of acceptation : 15.07.2015 ; Degreee discipline : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101723
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Analýza a identifikácia prírodných látok v materiáloch kultúrneho dedičstva
  Trginová Stanislava ; 049380  Vizárová Katarína (Thesis advisor)
  FCHPT ; Date of acceptation : 15.07.2014 ; Degree program : 753

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92917
  bakalárska práca
  book

  book