Search results

 1. Tesnenie podložia v rámci ochrany pred povodňami
  Turček Peter  Súľovská Monika ; 010150
  Zakládání staveb Brno 2021 . online, s. 79-84
  ochrana pred povodňami účinnosť tesniacej steny kontrola kvality injekčných prác injektovanie podložia
  http://www.cgts.cz/images/konference_Brno_2021/login/registration/21497dfvhskepjp24686ebkgjw7686gdgkuo/Sbornik_Zakladani_staveb_CGTS_2021.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 2. Založenie pylónu nového cestného mosta v Komárne
  Turček Peter  Súľovská Monika ; 010150
  Konstrukce : . Roč. 19, č. 1 (2020), s. 71-74
  zakladanie na pilotách ohrádzka štetovnicové steny
  článok z periodika
  BDE - Scientific works in othes foreign magazines
  article

  article

 3. Kontrola únosnosti pilót na novej autobusovej stanici
  Turček Peter  Súľovská Monika ; 010150
  Zakládání staveb - Brno 2020 : . S. 79-84
  dynamická zaťažovacia skúška skúška integrity pilóty navrhovanie pilót
  http://www.cgts.cz/images/archiv/sborniky_ZS_BRNO/sbornik_ZS_BRNO_2020.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 4. Stabilita svahov zasnežovacej nádrže
  Turček Peter  Súľovská Monika ; 010150 Ravinger Roman
  Stavebnictví : . Roč. 14, č. 3 (2020), s. 52-57
  tesnenie dna nádrže stabilita svahov šmyková plocha
  článok z periodika
  BDE - Scientific works in othes foreign magazines
  article

  article

 5. Kontrola zhotovenia pažiaceho systému hlbokých stavebných jám
  Turček Peter  Súľovská Monika ; 010150
  Statika stavieb 2020 : . s. 168-173
  podzemná tesniaca stena priesaky eliminovanie priesakov injektovaním výrony vody
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 6. Zlepšenie podložia priemyselného parku štrkovými piliermi
  Turček Peter  Súľovská Monika ; 010150
  Statika stavieb 2019 : . S. 55-62
  štrkové piliere zlepšovanie vlastností zemín hĺbkové vibračné zhutňovanie
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 7. Design of a foundation of a high-rise building in Bratislava
  Súľovská Monika ; 010150  Turček Peter Stacho Jakub ; 010150
  Proceedings of the XVII ECSMGE-2019. Geotechnical Engineering, foundation of the future : . [8] s.
  serviceability limit state settlement consolidation of soil
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 8. Návrh protipožiarnej nádrže
  Turček Peter  Súľovská Monika ; 010150 Ravinger Roman
  Zakladanie stavieb 2019 : . USB kľúč, s. 31-43
  zárez stabilita svahu stabilizačné opatrenia
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 9. Návrh ohrádzky pre mostný pilier v Komárne
  Súľovská Monika ; 010150  Stacho Jakub ; 010150 Turček Peter
  Zakládání staveb - Brno 2019 : . S. 125-132
  ohrádzka štetovnicová stena zaťažovacie stavy
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 10. Prognóza sadania Nivy Tower
  Turček Peter  Súľovská Monika ; 010150 Dobrovolský Ján Skyba Oldřich
  Konstrukce . Roč. 18, č. 5 (2019), s. 84-87
  sadanie základu nerovnomerné sadanie konsolidácia podložia
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article