Search results

 1. Odstraňovanie benztiazolových derivátov z vôd procesmi s využitím ozónu / rec. Jozef Kriš, Ján Derco, Michal Melicher ; rec. Juraj Ladomerský, Mikuláš Buday
  Derco Ján ; 046290  Melicher Michal Kriš Jozef ; 010280 (rec.) Ladomerský Juraj ; 046290 (rec.) Buday Mikuláš (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2015 . - 108 s.
  ISBN 978-80-227-4477-5
  adsorpčná ozonizácia benztiazolové deriváty mineralizácia modelové a reálne odpadové vody testy toxicity transformácia reakcie s využitím ozónu
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  book

  book

 2. Poruchy vodovodných sietí : Scenáre porúch pre plán obnovy vodovodných sietí
  Kriš Jozef ; V280  Hanková Martina ; V280 (rec.) Kyncl Miroslav (rec.) Hlaváč Jaroslav (rec.) Tuhovčák Ladislav
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014 . - 156 s.
  ISBN 978-80-227-4309-9
  poruchy vodovodných potrubí plán obnovy vodovodné siete
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF4100
  book

  book

 3. Modelovanie úhrnov zrážok na povodí pre frekvenčnú analýzu prietokov
  Výleta Roman ; V160  Kriš Jozef (rec.) ; V280 Pekárová Pavla (rec.) Šťastný Pavel (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013 . - 82 s
  ISBN 978-80-227-4097-5
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  book

  book

 4. Vodárenstvo I : Zásobovanie vodou
  Kriš Jozef ; V280  Božíková Jarmila ; V280 Čermák Oskar ; V280 Čermáková Marta ; V280 Škultétyová Ivona ; V280 Tóthová Katarína ; V280
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006 . - 816 s.;obr.,tab
  ISBN 80-227-2426-2
  voda zásobovanie vodou vodárenstvo
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  (1) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF6122
  book

  book

 5. 120 rokov Bratislavskej vodárne 1886-2006
  Kriš Jozef ; V280  Hélia Pavol Kvetan Jozef Karacsóny Viliam
  Bratislava : Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., 2006 . - 75 s
  ISBN 80-969503-0-4
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  book

  book

 6. Bazény a kúpaliská
  Kriš Jozef ; V280 
  Bratislava : Jaga, 2000 . - 199 s.;obr.,tab.,schémy
  ISBN 80-88905-30-3
  bazény kúpaliská budovy pre šport a rekreáciu
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  SVF7120
  book

  book

 7. Bazény.Sauny.Soláriá.
  Kriš Jozef ; V280 
  Bratislava : Jaga, 1998 . - 239 s
  ISBN 80-967676-7-4
  budovy pre šport a rekreáciu
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR2100
  SVF4420
  book

  book