Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu21482 ask^"
 1. Navrhovanie sadrokartónových konštrukcií z hľadiska zvukovej izolácie, tepelnej ochrany a požiarnej bezpečnosti budov
  Tomašovič Peter ; V180  Beťko Bohumír ; V180 Mikolai Imrich ; V180 Olbřímek Juraj ; V180 Jakeš Erik ; V180
  Bratislava : STU v Bratislave, 2003 . - 207 s.;tab.,schémy
  ISBN 80-227-1842-4
  tepelná ochrana zvuková izolácia požiarna bezpečnosť sadrokartónova konštrukcia
  skriptá
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF9010
  book

  book

 2. Zvuková a tepelná ochrana v technických zariadeniach budov
  Tomašovič Peter ; V180  Beťko Bohumír ; V180 Peráčková Jana ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave, 2000 . - 238 s.;obr.,tab.,schémy
  ISBN 80-227-1330-9
  technické zariadenia budov
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0100
  R0100
  SVF11000
  book

  book

 3. Stavebná akustika
  Tomašovič Peter ; V180  Puškáš Július Gašparovičová Viera ; V180
  Bratislava : STU v Bratislave, 2000 . - 157 s.;tab.,schémy
  ISBN 80-227-1347-3
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF4030
  book

  book

 4. Stavebná tepelná technika : Stavebná akustika / [aut]Beťko,Bohumír;Tomašovič,Peter
  Tomašovič Peter ; V180  Beťko Bohumír ; V180
  2.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1993 . - 304 s
  ISBN 80-227-0595-0
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF2000
  book

  book

 5. Útlm hluku a vibrácií
  Tomašovič Peter ; V180 
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1990 . - 159 s
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF4000
  book

  book

 6. Fyzika stavebných látok / [aut]Beťko,Bohumír;Tomašovič,Peter
  Tomašovič Peter ; V180  Beťko Bohumír ; V180
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1989 . - 304 s
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF3000
  book

  book

 7. Denné osvetlenie : Stavebná fyzika
  Puškáš Július  Gašparovičová Viera ; V180 Tomašovič Peter ; V180
  1. vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1984 . - 113 s
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR2010
  SVF4000
  book

  book

 8. Stavebná fyzika II. : Stavebná akustika
  Puškáš Július  Tomašovič Peter ; V180
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1979 . - 145 s.;obr.,tab.,schémy
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF2000
  book

  book

 9. Stavebná fyzika I. : Návody na cvičenia
  Puškáš Július  Beťko Bohumír ; V180 Tomašovič Peter ; V180
  1.vyd.-1.dotlač
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1977 . - 102 s
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF2000
  book

  book

 10. Stavebná fyzika : Návody na cvičenia.Diel I.
  Puškáš Július  Beťko Bohumír ; V180 Tomašovič Peter ; V180
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1975 . - 99 s
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF2000
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.