Search results

Records found: 12  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu21549 dbp^"
 1. Úloha vodných nádrží pri zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou
  Košťáliková Viktória ; 010150  Bednárová Emília ; 010150 (Thesis advisor)
  2022
  SVF ; 16.06.2022 ; stavebníctvo ; B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159810
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Pozorované klimatické zmeny a význam vodných nádrží
  Bartko Michal ; 010150  Bednárová Emília ; 010150 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; 15.06.2021 ; stavebníctvo ; B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159751
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Stabilita nízkych sypaných hrádzí
  Marková Dominika ; 010150  Bednárová Emília ; 010150 (Thesis advisor)
  2017
  SVF ; 19.06.2017 ; 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=121493
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Ochranné hrádze, význam a špecifiká
  Lüley Matúš ; 010150  Bednárová Emília (Thesis advisor)
  2015
  SVF ; 22.06.2015 ; 5.2.8. stavebníctvo, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; B-STOP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103090
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Význam nádrží pri zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou
  Mačejovská Michaela ; V  Bednárová Emília (Thesis advisor) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 23.06.2014 ; 985
  drinking water supply pitná voda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103576
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Nádrže a priehrady na území Slovenska - čo nám dali a čo nám vzali
  Kyseláková Michaela ; V  Bednárová Emília (Thesis advisor) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  water vodné nádrže voda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103977
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Význam vodných nádrží v spoločnosti
  Rešutíková Ivana ; V  Bednárová Emília (Thesis advisor) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  water environment environment životné prostredie voda vodné nádrže
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103974
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Bezpečnosť banskoštiavnických tajchov z pohľadu súčasných poznatkov
  Červeň Michal ; V  Bednárová Emília (Thesis advisor) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic Engineering and Water Resources Management stability reconstruction stabilita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67725
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Význam vodných nádrží v protipovodňovej ochrane
  Bors Roman ; V  Bednárová Emília (Thesis advisor) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic Engineering and Water Resources Management Dunaj
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59322
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Význam vodných nádrží v zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou
  Magyarová Monika ; V  Bednárová Emília (Thesis advisor) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic Engineering and Water Resources Management pitná voda zásobovanie vodou vodná nádrž water supply drinking water
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59844
  bakalárska práca
  book

  book