Search results

 1. Aplikácia digitálnych signálových procesorov Texas Instruments pri číslicovom kódovaní obrazov a vedeosekvencií v multimediálnych systémoch v reálnom čase
  Zabloudil Alexander  Kulla Peter (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009
  FEI ; . - 53 s
  elektronika Mikroelektronika signálové procesory kódovanie obrazov video multimediálne systémy
  diplomová práca
  book

  book

 2. Číslicová filtrácia 2D obrazov v kvazireálnom čase v systéme s fragrabberom KAPA LAB a platformou Borland C++ Biulder
  Vlk Lukáš  Kulla Peter (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009
  FEI ; . - 49 s
  elektronika Rádioelektronika 2D obrazy číslicové filtre
  diplomová práca
  book

  book

 3. PCI rozhranie systému pre číslicové spracovanie obrazu s dvojitým líniovým CCD senzorom
  Takács František  Kulla Peter (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008
  FEI ; . - 58 s
  Rádioelektronika
  diplomová práca
  book

  book

 4. Kódovanie obrazov v systémoch digitálnej televízie
  Benčík Roman ; E  Kulla Peter (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008
  Rádioelektronika kódovanie obrazov digitálne televízne služby
  diplomová práca
  book

  book

 5. Obrazová kryptografia v multimédiách = Image Cryptography for Multimedia
  Sabaka Pavol ; E  Kulla Peter (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2007 . - 63 s
  Rádioelektronika kryptografia obrazová kryptografia multimédiá
  diplomová práca
  book

  book

 6. Kódovanie videosekvencií v multimediálnych systémoch = Video sequences encoding in multimedia systems
  Juhász Peter  Kulla Peter (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006
  FEI ; . - 51 s
  elektronika kódovanie multimediálne systémy
  diplomová práca
  book

  book

 7. Režimové skúšky FTVP
  Hamráček Marián  Kulla Peter (Thesis advisor) ; E030 Krajčušková Zuzana (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2005
  FEI ; . - 54 s
  elektronika
  diplomová práca
  book

  book

 8. Generátor testovacích obrazov pre analógový systém FTV-PAL
  Slávik Štefan ; E  Kulla Peter (Thesis advisor) ; E030
  B ratislava : STU v Bratislave FEI, 2005 . - 55 s
  elektronika
  diplomová práca
  book

  book

 9. Poloautomatické zaostrovanie obrazoviek
  Perončík Ľuboslav  Kulla Peter (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2005
  FEI ; . - 51 s
  elektronika
  diplomová práca
  book

  book

 10. Monitorovanie a vyhodnocovanie trajektórie pohybujúcich sa objektov s využitím systému pre číslicové spracovanie obrazov
  Kulla Peter (Thesis advisor) ; E030  Benovič Marek
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004
  FEI ; . - 45 s
  elektronika
  diplomová práca
  book

  book