Search results

 1. Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov
  Červeň Ivan ; E150 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2010 . - 151 s
  ISBN 978-80-227-3201-7
  fyzika pojmy
  príručka
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  MTF1100
  Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov

  book

 2. Laboratórne cvičenia. Difrakcia RTG žiarenia
  Červeň Ivan ; E150  Dobročka Edmund
  Bratislava : FEI STU, 2006
  príručka
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  book

  book