Search results

Records found: 15  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu22473 ask^"
 1. Výučba v teréne - hydrologická časť : spôsoby stanovenia prietoku v otvorených korytách
  Danáčová Michaela ; 010160  Danáčová Zuzana Výleta Roman ; 010160 Szolgay Ján ; 010160 Poórová Jana (rec.) Blaškovičová Lotta (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2018 . - 122 s.
  ISBN 978-80-227-4881-0
  prietok hydrológia
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF2010
  Výučba v teréne - hydrologická časť

  book

 2. Nové metódy priameho odhadu návrhových prietokov a zrážok pre dimenzovanie vodohospodárskych stavieb z dostupných pozorovaní :
  Kohnová Silvia ; V160  Szolgay Ján ; V160 Gaál Ladislav Hlavčová Kamila ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave, 2007 . - CD-ROM
  ISBN 978-80-227-2687-0
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 3. Nové štatistické metódy odhadu návrhových prietokov a zrážok pre dimenzovanie hydrotechnických stavieb : hydroinformatika
  Szolgay Ján ; V160  Kohnová Silvia ; V160 Hlavčová Kamila ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006 . - CD-ROM
  ISBN 80-227-2567-6
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF1000
  book

  book

 4. Regionálne metódy výpočtu návrhových prietokov a zrážok pre dimenzovanie vodohospodárskych stavieb : celoživotné vzdelávanie v stavebníctve a geodézii
  Kohnová Silvia ; V160  Szolgay Ján ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006 . - CD-ROM
  ISBN 80-227-2555-2
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF1000
  book

  book

 5. Hydrológia : Odtokový proces a hydrológia povrchových vôd
  Szolgay Ján ; V160  Dzubák Milan Hlavčová Kamila ; V160 Kohnová Silvia ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave, 2004 . - 310 s
  ISBN 80-227-2184-0
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF3000
  book

  book

 6. Nové teórie tvorby odtoku v povodiach v opatreniach protipovodňovej ochrany
  Hlavčová Kamila ; V160  Szolgay Ján ; V160 Kohnová Silvia ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave, 2003
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  book

  book

 7. Vybrané problémy navrhovania poldrov v protipovodňovej ochrane
  Szolgay Ján ; V160  Kohnová Silvia ; V160 Hlavčová Kamila ; V160 Bačík Martin
  Bratislava : STU v Bratislave, 2003
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  book

  book

 8. Určovanie návrhových maximálnych ročných prietokov pre potreby projektovania vodohospodárskych stavieb
  Kohnová Silvia ; V160  Szolgay Ján ; V160 Hlavčová Kamila ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave, 2003
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  book

  book

 9. Hydrológia : Odtokový proces a hydrológia povrchových vôd
  Szolgay Ján ; V160  Dzubák Milan Hlavčová Kamila ; V160 Kohnová Silvia ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave, 2002
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  book

  book

 10. Úpravy tokov
  Macura Viliam ; V160  Szolgay Ján ; V160 Kohnová Silvia ; V160
  3.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2002 . - 272 s.;tab.,schémy
  ISBN 80-227-1673-1
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF9000
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.