Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu22473 avs^"
 1. Analýza možných zmien odtoku zo zrážok a topenie snehu na čiastkovom povodí Váhu a Moravy vplyvom využívania územia a jeho retenčných vlastností : Záverečná správa pre MŽP SR
  Hlavčová Kamila ; V160  Horváth O. Szolgay Ján ; V160 Kohnová Silvia ; V160 Bulantová Marcela
  Bratislava : Stavebná fakulta STU, 2009
  výskumná správa
  book

  book

 2. Interreg IIIA. Hydrológia povrchových vôd - súčasný stav, sumarizácia a analýza podkladových materiálov
  Kamenský Jozef  Hašková Lea ; V170 Szolgay Ján ; V160 Kohnová Silvia ; V160 Hlavčová Kamila ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2007 . - 75 s
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 3. Posúdenie malej vodnosti metódou regionálnej typizácie
  Kohnová Silvia ; V160  Szolgay Ján ; V160 Hlavčová Kamila ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2007 . - 45 s
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 4. Hydrológia povrchových vôd - súčasný stav.Sumarizácia a analýza podkladových materiálov : Čiastková správa k projektu Interreg IIIA
  Kamenský Jozef  Hašková Lea ; V170 Szolgay Ján ; V160 Kohnová Silvia ; V160 Hlavčová Kamila ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave, 2007 . - 75 s
  výskumná správa
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.