Search results

 1. Balneotechnické dni 2017 : zborník prednášok z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Nimnica, SR, 22. - 24. máj 2017 /
  Holubec, Michal, ; 010280 (Editor) Dubcová, Mária, ; 010280 (Editor) Škultétyová, Ivona, ; 010280 (rec.) Galbová, Kristína, ; 010280 (rec.)
  Balneotechnické dni 2017 22. - 24. 5. 2017 Nimnica, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2017 . - 113 s.
  ISBN 978-80-227-4695-3
  kúpele minerálne pramene liečivé vody
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (3) - článok
  book

  book

 2. Konferencia mladých výskumníkov : zborník z konferencie. Duchonka, SR, 16. - 18. 9. 2015 elektronický zdroj
  Galbová, Kristína, ; 010280 (Editor) Molnárová, Lenka, ; 010280 (Editor) Holubec, Michal, ; 010280 (Editor) Šoltész, Andrej, ; 010170 (rec.) Škultétyová, Ivona, ; 010280 (rec.)
  Konferencia mladých výskumníkov 4. 16. - 18. 9. 2015 Duchonka, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2015 . - CD-ROM, 74 s.
  ISBN 978-80-227-4458-4
  environmentálne inžinierstvo vodné stavby vodné hospodárstvo
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (9) - článok
  book

  book

 3. Konferencia mladých výskumníkov : zborník z konferencie elektronický zdroj
  Šoltész, Andrej, (rec.) ; V170 Škultétyová, Ivona, (rec.) ; V280 Stanko, Štefan, (rec.) ; V280 Galbová, Kristína, (Editor) ; V280 Molnárová, Lenka, (Editor) ; V280 Holubec, Michal, (Editor) ; V280
  Konferencia mladých výskumníkov 17.– 19.09.2014 Bojnice, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Stavebná fakulta STU, 2014 . - CD ROM, 122 s.
  ISBN 978-80-227-4255-9
  zborník (príspevkov)
  (12) - článok
  book

  book

 4. AQUA 2012 : Spoľahlivosť a bezpečnosť vodárenských systémov v extrémnych podmienkach. Zborník z vedecko - odbornej konferencie. Trenčín,jún 2012
  Kriš Jozef (rec.) ; V280  Škultétyová Ivona (rec.) ; V280 Stanko Štefan (rec.) ; V280
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012 . - 113 s
  ISBN 978-80-227-3718-0
  zborník (príspevkov)
  (2) - článok
  book

  book

 5. AQUA 2011 : Ochrana vôd.Zborník prác z vedecko-odbornej konferencie.Trenčín,SR,september 2011
  Kriš Jozef (rec.) ; V280  Škultétyová Ivona (rec.) ; V280 Stanko Štefan (rec.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave, 2011
  ISBN 978-80-227-3564-3
  zborník (príspevkov)
  (2) - článok
  book

  book