Search results

 1. Stabilita svahov zasnežovacej nádrže
  Turček Peter  Súľovská Monika ; 010150 Ravinger Roman
  Stavebnictví : . Roč. 14, č. 3 (2020), s. 52-57
  tesnenie dna nádrže stabilita svahov šmyková plocha
  článok z periodika
  BDE - Scientific works in othes foreign magazines
  article

  article

 2. Návrh protipožiarnej nádrže
  Turček Peter  Súľovská Monika ; 010150 Ravinger Roman
  Zakladanie stavieb 2019 : . USB kľúč, s. 31-43
  zárez stabilita svahu stabilizačné opatrenia
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 3. Posúdenie stability ľavostrannej hrádze zdrže Veľké Kozmálovce
  Grambličková Danka ; V150  Turček Peter ; V150 Súľovská Monika ; V150 Ravinger Roman
  Acta hydrologica Slovaca . Roč.15, č. 1 (2014), s. 68-77
  bezpečnosť finite element method metóda konečných prvkov podložie safety subsoil
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 4. Zasnežovacia nádrž v Tatranskej Lomnici
  Turček Peter ; V150  Súľovská Monika ; V150 Ravinger Roman Sýkora Pavel
  Vodní hospodářství . Roč. 62, č.12 (2012), s.409-413
  design of water reservoir návrh nádrže sealing of bottom sliding plane stabilita hrádze stability of dam šmyková plocha tesnenie dna
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 5. Geotechnické riziká a preventívne sanačné opatrenia na úseku diaľnice D3 Svrčinovec - Skalité
  Turček Peter ; V150  Kopecký Miloslav ; V150 Hulla Jozef ; V150 Ravinger Roman Súľovská Monika ; V150
  Geotechnické problémy líniových stavieb [elektronický zdroj] : . s.264-275
  diaľnica geotechnical risks geotechnické riziko motorway redevelopment precautions sanačné opatrenia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Same Results from Laboratory Verifikation of Filtration Soil Stability
  Ravinger Roman  Turček Peter ; V150
  Internal erosion in embankment dams and their foundations : . s.66-73
  filtračná stabilita filtračné deformácie filtračné testy filtration deformation filtration stability filtration tests suffusion sufózia
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 7. Určovanie filtračnej stability podložia a EN 1997
  Ravinger Roman  Súľovská Monika ; V150
  Príprava,navrhovanie a realizácia inžinierskych stavieb : . s.nestr.
  filtračná rýchlosť filtračná stabilita filtration stability filtration velocity suffusion sufózia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Vplyv podzemnej vody na stabilitu svahu
  Turček Peter ; V150  Ravinger Roman Súľovská Monika ; V150
  Zakladanie stavieb 2010 : . s.87-98
  groundwater podzemná voda sliding plane stabilita svahov stability of slope šmyková plocha
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 9. Poznámky k EN STN 73 1001 a 73 0091 o únosnosti základov
  Ravinger Roman 
  Zakladanie stavieb 2010 : . s.51-54
  bearing capacity foundation geotechnical design geotechnický návrh únosnosť základy budovy
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 10. Geotechnické riziká projektu a výstavby nádrže Tatranská Lomnica
  Ravinger Roman  Turček Peter ; V150 Súľovská Monika ; V150
  Rizika ve vodním hospodářství 2010 : . s.243-250
  basins of attraction building nádrže vodné projects projekt Výstavba investičná
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article