Search results

 1. Finančný sektor SR ako súčasť jednotného finančného trhu
  Fabová Ľudmila ; E350 
  Biatec . Roč. 15, č. 3 (2007), s.8-13
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 2. Polityka stopy procentowej bankow komercyjnych w Slowacji
  Fabová Ľudmila ; E350 
  Zeszyty naukowe Politechniky Slaskiej . z. 30 : Organizacja i zarzadzanie (2006), s.181-192
  článok z periodika
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 3. Postavenie krajín V4 v Európskej únii
  Fabová Ľudmila ; E350 
  Biatec . Roč. 13, č. 8 (2005), s.s. 10-12
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 4. Konkurenčná schopnosť Európskej únie a krajín V4
  Fabová Ľudmila ; E350 
  Vplyv vstupu nových členských krajín EÚ na jej konkurencieschopnosť : . s.36-46
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Krajiny V4 po vstupe do Európskej únie
  Fabová Ľudmila ; E350 
  Faktory podnikovej úspešnosti v podmienkach európskeho agrárneho trhu : . s.422-426
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 6. The Stock Market and the Structural Changes in the V4 Countries
  Chovancová Božena  Fabová Ľudmila ; E350
  Prace naukowe Akademii ekonomicznej w Katowicach : . s.27-35
  článok zo zborníka
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 7. Úroková politika komerčných bánk
  Fabová Ľudmila ; E350 
  Biatec . Roč. 12, č. 11 (2004), s.s. 16-18
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 8. Krajiny V4 pri vstupe do Európskej únie. Akciový trh krajín V4
  Fabová Ľudmila ; E350  Chovancová Božena
  Účtovníctvo, audítorstvo, daňovníctvo . Roč. 12, č. 5 (2004), s.s. 154-161
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 9. Krajiny V4 pri vstupe do Európskej únie. Makroekonomický vývoj a kapiátálový trh
  Chovancová Božena  Fabová Ľudmila ; E350
  Účtovníctvo, audítorstvo, daňovníctvo . Roč. 12, č. 2 (2004), s.s. 42-48
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 10. Krajiny V4 v kontexte zmien svetovej ekonomiky a kapitálových trhov
  Chovancová Božena  Fabová Ľudmila ; E350 Tkáčová Dana
  Ekonomické rozhľady . Roč. 32, č. 4 (2003), s.506-515
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article