Search results

 1. PLM ako cesta k inovácii a efektivite v automobilovom priemysle / aut. Miroslava Nemčeková
  Nemčeková Miroslava ; 020030 
  Súčasné prístupy k systémom manažérstva kvality a environmentu : . S.
  product lifecycle automotive industry automobilový priemysel
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Analysis of the HCR gearing from warm scuffing point of view
  Vereš Miroslav ; J0030  Krajčovič Adam ; J0030 Nemčeková Miroslava ; J0030
  FME Transactions . Vol. 42, no. 3 (2014), s. 225-228
  HCR gearing HCR ozubenia
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 3. Analysis of the HCR internal gearing against warm scuffing damage
  Vereš Miroslav ; J0030  Krajčovič Adam ; J0030 Nemčeková Miroslava ; J0030
  SMMM 2014. Abstracts of papers : . s. 50
  HCR gearing HCR ozubenia
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  article

  article

 4. Generative model of spur gearing
  Nemčeková Miroslava ; J0030 
  Annals of Faculty of Engineering Hunedoara - Journal of Engineering . Tom 12, fasc. 4 (2014), s. 231-234
  generative design method gearing ozubenie
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  (2) - článok
  article

  article

 5. Product Knowledge Embedded in Product Model
  Nemčeková Miroslava ; J0030 
  Manufacturing Engineering. Výrobné inžinierstvo . Roč. 10, č. 2 (2011), s.51-53
  znalosti výrobok product knowledge
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 6. Navrhovanie výrobkov prostredníctvom nástroja Knowledgeware
  Nemčeková Miroslava ; J0030 
  Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2011 [elektronický zdroj] : . s.39-43
  Knowledgeware tool znalosti
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 7. Product modeling with knowledge storage
  Nemčeková Miroslava ; J0030 
  Annals of Faculty of Engineering Hunedoara - Journal of Engineering . Tom IX, Fasc. 3 (2011), s.235-237
  znalosti návrh product knowledge
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 8. Importance of product knowledge in design
  Nemčeková Miroslava ; J0030 
  Scientific Proceedings Faculty of Mechanical Engineering STU Bratislava : . s.157-161
  CAD MODELOVANIE knowledge management
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 9. Možnosti využitia knowledgeware pri navrhovaní strojových častí
  Nemčeková Miroslava ; J0030  Vereš Miroslav ; J0030
  50. medzinárodná vedecká konferencia katedier častí a mechanizmov strojov : . s.[5]
  Knowledgeware navrhovanie strojové súčasti
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Vplyv PLM na metodiku konštruovania
  Nemčeková Miroslava ; J0030 
  Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2009 : . s.56-59
  PLM metodika konštruovania design methodology
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article