Search results

 1. Nástroje a techniky manažérstva kvality elektronický zdroj
  Šurinová Yulia ; M5000  Paulová Iveta ; M5000 Šatanová Anna (rec.) Hekelová Edita (rec.) ; J0070
  1. vyd.
  Trnava : AlumniPress, 2014 . - online, 144 s.
  ISBN 978-80-8096-201-2
  manažérstvo kvality kvalita procesov nástroje
  https://is.stuba.sk/auth/dok_server/slozka.pl?id=71208;download=99030
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  (1) - skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 2. Riadenie ľudských zdrojov
  Hekelová Edita ; J0070 
  1. vyd.
  Bratislava : FX s.r.o., 2008 . - 120 s
  ISBN 978-80-89313-13-6
  ľudské zdroje TQM
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF4100
  book

  book

 3. Marketing
  Hekelová Edita ; J0070 
  1. vyd.
  Bratislava : FX s.r.o., 2008 . - 112 s
  ISBN 978-80-89313-17-4
  produktová politika distribučná politika marketingové nástroje marketing tools strategy
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF3100
  book

  book

 4. Marketing
  Hekelová Edita ; J120 
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006 . - 109 s
  ISBN 80-227-2539-0
  marketing
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF98220
  MTF1110
  book

  book

 5. Management kvality / [aut.]Edita Hekelová, Jozef Gašparík
  Hekelová Edita ; J120  Gašparík Jozef ; V270
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1997 . - 93 s
  ISBN 80-227-0979-8
  Management kvality kvalita Management
  skriptá
  book

  book

 6. Technika spracovania informácií : Návody na cvičenia / [aut.]Edita Hekelová
  Hekelová Edita ; J120 
  1.vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1985 . - 82 s
  programovanie spracovanie informácií cvičenia Informácie
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  MTF6000
  book

  book

 7. Technika spracovania informácií / [aut.]Edita Hekelová
  Hekelová Edita ; J120 
  1.vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1984 . - 157 s
  programovanie spracovanie informácií Informácie
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  MTF6000
  book

  book