Search results

 1. RTG analýza priebehu zvyškových napätí na valivých telieskach veľkorozmerných ložísk
  Slaninka Tomáš ; 061000  Čaplovič Ľubomír ; 061000 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 11.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.26. materiály ; Degree program : I-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138517
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Štúdium vlastností tvrdých povlakov metódou akustickej emisie
  Čapkovičová Barbora ; 061000  Čaplovič Ľubomír ; 061000 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; Date of acceptation : 01.06.2017 ; Degreee discipline : 5.2.26. materiály ; Degree program : I-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126303
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Overenie nových možností zvýšenia adhézie povlakov
  Čopová Iveta Mária ; 061000  Čaplovič Ľubomír ; 061000 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; Date of acceptation : 01.06.2017 ; Degreee discipline : 5.2.26. materiály ; Degree program : I-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=129909
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Štúdium procesov karbonitridácie cementačnej ocele
  Matyášová Denisa ; 061000  Čaplovič Ľubomír ; 061000 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; Date of acceptation : 01.06.2017 ; Degreee discipline : 5.2.26. materiály ; Degree program : I-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126794
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Vplyv účinkov pulznej laserovej ablácie na zvýšenie adhézie v systéme povlak-podložka
  Števlíková Lucia ; 061000  Čaplovič Ľubomír ; 061000 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; Date of acceptation : 02.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.26. materiály ; Degree program : I-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118423
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Vypracovanie príručky kvality pre Laboratóriá štruktúrnych analýz
  Sedláčková Lenka ; M  Čaplovič Ľubomír (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 06.06.2014 ; Degree program : 183 . - 83s CD
  Engineering of Production Quality accreditation akreditácia príručka kvality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99130
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Analýza napäťových pomerov v tenkých supertvrdých vrstvách
  Farkaš Ladislav  Čaplovič Ľubomír (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  MTF ;
  Materials Engineering X-ray diffraction thin layer röntgenová difrakcia zvyškové napätia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90890
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Štruktúrna analýza moderných vysokotvrdých povlakov
  Zacková Paulína ; M1000  Čaplovič Ľubomír (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2012 . - 79 s
  materiálové inžinierstvo Materials Engineering rastrovacia elektrónová mikroskopia nástrojová oceľ
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79750
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Alternatívny materiál spojovacieho vodiča v konštrukcii vysokotlakej sodíkovej výbojky : Diplomová práca
  Švec Erik  Čaplovič Ľubomír (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2011
  MTF ; . - 69 s., CD-ROM
  welded joints zvarové spoje mechanické skúšky niklové zliatiny materiálové inžinierstvo Materials Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75286
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Vplyv parametrov naprašovania na štruktúrne a napäťové charakteristiky tenkých vrstiev
  Sahul Martin ; M1000  Čaplovič Ľubomír (Thesis advisor) ; M1000
  STU v Bratislave MTF UMAT, 2010
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75355
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book