Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu29326 ask^"
 1. Operačná a systémová analýza : Zbierka príkladov 2 / [aut.]Alexander Štrpka, Peter Sakál
  Štrpka Alexander ; M190  Sakál Peter ; M4000
  2.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1991 . - 233 s
  ISBN 80-227-0439-3
  analýza operačná Analýza systémová
  https://sweb.mtf.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0020
  book

  book

 2. Operačná a systémová analýza : Zbierka príkladov 1 / [aut.]Peter Sakál, Alexander Štrpka
  Štrpka Alexander ; M190  Sakál Peter ; M4000
  2.vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1990 . - 253 s
  analýza operačná Analýza systémová
  https://sweb.mtf.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  ESK- E-scripts
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF14120
  book

  book

 3. Operačná a systémová analýza : Zbierka príkladov 2 / [aut.]Alexander Štrpka, Peter Sakál
  Štrpka Alexander ; M190  Sakál Peter ; M4000
  1.vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1986 . - 233 s
  analýza operačná Analýza systémová
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  ESK- E-scripts
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF36140
  book

  book

 4. Operačná a systémová analýza : Zbierka príkladov 1 / [aut.]Peter Sakál, Alexander Štrpka
  Štrpka Alexander ; M190  Sakál Peter ; M4000
  1.vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1985 . - 253 s
  analýza operačná Analýza systémová
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  MTF33150
  book

  book

 5. Inžinierska štatistika / [aut.]Alexander Linczényi, Alexander Štrpka
  Linczényi Alexander ; M300  Štrpka Alexander ; M190
  4.vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1984 . - 430 s
  Štatistika inžinierska
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  MTF31100
  book

  book

 6. Operačná a systémová analýza / [aut.]Peter Sakál, Alexander Štrpka
  Štrpka Alexander ; M190  Sakál Peter ; M4000
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1983 . - 269 s
  analýza operačná Analýza systémová
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1100
  MTF41160
  book

  book

 7. Operační a systémová analýza / František Hanuš a kol
  Hanuš František (xxx)  Štrpka Alexander ; M190
  1.vyd.
  Praha : České vysoké učení technické v Praze, 1981 . - 322 s
  Analýza systémová analýza operačná
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF4010
  book

  book

 8. Operačná analýza / [aut.]Alexander Linczényi, Alexander Štrpka
  Linczényi Alexander ; M300  Štrpka Alexander ; M190
  3.vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1978 . - 328 s
  analýza operačná
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF8000
  book

  book

 9. Inžinierska štatistika
  Linczényi Alexander ; M300  Štrpka Alexander ; M190
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1967 . - 362 s
  Štatistika inžinierska
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.