Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu29326 avs^"
 1. Progresívne smery rozvoja riadenia (managementu) strojárskych podnikov v podmienkach trhového hospodárstva : Časť II - Metodika projektovania organizačných štruktúr riadenia strojárskych podnikov
  Marko J  Bubánová Miroslava Čambál Miloš ; M4000 Dobrotka Róbert ; M Doubková Eva ; M190 Holková Andrea ; M4000 Mulíková Dagmar ; M Sablik Jozef ; M4000 Sakál Peter ; M4000 Štrpka Alexander ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 1992
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 2. Využite metódy systémovej analýzy na hodnotenie efektívnosti využitia VTZ strojárskeho podniku
  Sakál Peter ; M4000  Sakálová Eva Štrpka Alexander ; M190
  Trnava : Strojárskotechnologická fakulta, 1989 . - 58 s
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 3. Využitie viacfaktorovej korelačno - regresnej analýzy pri analýze a prognózovaní 7-mich vybraných ukazovateľov a 18-tich faktorov SVP VTZ v kombináte ZTS Martin
  Sakál Peter ; M4000  Sakálová Eva Štrpka Alexander ; M190
  Trnava : Strojárskotechnologická fakulta, 1988 . - 115 s
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 4. Aplikácia maticového počtu a cieľového programovania pri bilancovaní kapacít a pri optimalizácii rozvoja výrobnej základne VHJ ZTS
  Štrpka Alexander ; M190  Sakál Peter ; M4000 Šrubařová Ružena ; M300
  Trnava : Strojárskotechnologická fakulta, 1987 . - 160 s
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 5. Využitie matematických modelov v kapacitných prepočtoch a pri optimalizácii rozvoja výrobnej základne VHJ ZTS
  Sablik Jozef ; M4000  Štrpka Alexander ; M190
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1986 . - 72 s
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.