Search results

Records found: 23  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu29326 dbp^"
 1. Návrh opatrení v oblasti hodnotenia, rozmiestňovania, odmeňovania a uvoľňovania zamestnancov v podniku NITRATEX v.d. tkáčske Svinná : Bakalárska práca
  Kopecká Katarína  Štrpka Alexander (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007
  MTF ; . - 55 s príl., 1 CD-ROM
  personalistika
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh opatrení v oblasti hodnotenia, rozmiestňovania, odmeňovania a uvoľňovania zamestnancov v podniku MOBILIER Design, s.r.o. Piešťany = Measures layout in the field of evaluation, deployment, remuneration and relasing of the employees in the company Mobilier Design, Ltd. Piešťany : Bakalárska práca
  Šugrová Ivana  Štrpka Alexander (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 58 s príl (1 CD-ROM)
  priemyselné inžinierstvo a manažment personalistika
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh opatrení v oblasti hodnotenia, rozmiestňovania, odmeňovania a uvoľňovania zamestnancov v podniku Carmeuse Slovakia, s.r.o. Slavec : Bakalárska práca
  Šimonová Mária  Štrpka Alexander (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 49 s príl (1 CD-ROM)
  priemyselné inžinierstvo a manažment personalistika
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh opatrení na skvalitnenie činnosti personálneho manažmentu v podniku ZENTIVA, a.s. Hlohovec = Proposition of measures for quality function of the personal management in the enterprise Zentiva, a.s. Hlohovec : Bakalárska práca
  Klištincová Mária  Štrpka Alexander (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 51 s príl (1 CD-ROM)
  priemyselné inžinierstvo a manažment personalistika
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh opatrení v oblasti hodnotenia, rozmiestňovania, odmeňovania a uvoľňovania zamestnancov v podniku TMG, a.s. Prievidza : Bakalárska práca
  Kmeť Juraj  Štrpka Alexander (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 65 s príl., 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment personalistika
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh opatrení v oblasti získavania, výberu, prijímania, odmeňovania a uvoľňovania zamestnancov v podniku STEPER, s.r.o. Rišňovce : Bakalárska práca
  Kintlerová Ivona  Štrpka Alexander (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2005
  MTF ; . - 56 s 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment personalistika
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh opatrení v oblasti hodnotenia, rozmiestňovania, odmeňovania a uvoľňovania zamestnancov v podniku Kameňolomy, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom : Bakalárska práca
  Štrpka Alexander (xxx) ; M190 
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2005
  MTF ; . - 57 s 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment personalistika
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh opatrení v oblasti hodnotenia, rozmiestňovania, odmeňovania a uvoľňovania zamestnancov v podniku ZENTIVA, a.s. Hlohovec : Bakalárska práca
  Hájniková Monika  Štrpka Alexander (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2005
  MTF ; . - 50 s príl (1 CD)
  priemyselné inžinierstvo a manažment personalistika
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh opatrení v oblasti hodnotenia, rozmiestňovania, odmeňovania a uvoľňovania zamestnancov v podniku VETROPACK Nemšová, s.r.o. : Bakalárska práca
  Krchňávek Anton  Štrpka Alexander (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2005
  MTF ; . - 54 s príl., 1 disketa
  priemyselné inžinierstvo a manažment personalistika
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh opatrení v oblasti hodnotenia, rozmiestňovania, odmeňovania a uvoľňovania zamestnancov v podniku Kappa Štúrovo, a.s. : Bakalárska práca
  Harangozóová Jarmila  Štrpka Alexander (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2005
  MTF ; . - 47 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment personalistika
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.