Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu29331 ddz^"
 1. Príspevok k teórii tvorenia povrchu a k problematike kvality povrchu pi hromadnom mikrorezaní = Contribution to theory of surface creation and to issue surface quality by multi microcutting operations : Doktorandská dizertačná práca
  Brodzáková Katarína ; M160  Lipa Zdenko (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010 . - 138 s
  mikrorezanie brúsenie lapovanie superfinišovanie
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Vplyv podmienok brúsenia na hodnoty odchýlok tvaru = Influence of grinding conditions on the values of form deviations : Doktorandská dizertačná práca
  Charbulová Marcela ; M170  Lipa Zdenko (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009 . - 131 s
  brúsenie drsnosť povrchu odchýlky
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Výskum Abbottových kriviek s ohľadom na rezné pomery a dosahovanú kvalitu povrchu pri sústružení = Research of Abbott-Firestone curves with consideration on cutting conditions and achieved quality of turned surface : Dizertačná práca
  Tomaníčková Dagmar ; M3000  Lipa Zdenko (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009 . - 116 s príl
  drsnosť povrchu Abbott-Firestnove krivky
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Obrobiteľnosť brúsením : Dizertačná práca
  Díbalová Monika ; M975  Lipa Zdenko (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2005 . - 148 s autoreferát
  brúsenie
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Obrobiteľnosť superfinišovaním : Dizertačná práca
  Bónišová Monika ; M160  Lipa Zdenko (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2004 . - 155 s autoreferát
  obrábanie superfinišovanie
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Simulácia drsnosti povrchu po jednooscilačnom superfinišovaní : Dizertačná práca
  Görög Augustín ; M3000  Lipa Zdenko (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2001 . - 142 s
  superfinišovanie jednooscilačné drsnosť povrchu-simulácia
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Príspevok k stanoveniu rezných síl pri vrtaní : Kandidátska dizertačná práca / [aut.]Zdenko Lipa
  Lipa Zdenko ; M3000 
  Trnava : SVŠT v Bratislave StF, 1989 . - 250 s : príl
  sily rezné kandidátska diz.práca vŕtanie
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.