Search results

 1. Informačné a komunikačné technológie vo výučbe
  Hrmo Roman ; M220  Krpálková Krelová Katarína ; M220 Tóblová Eva ; M220
  1. vyd
  Trnava : AlumniPress, 2009 . - 146 s
  ISBN 978-80-8096-101-5
  Technológie informačné-výučba technológie komunikačné
  https://is.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  (1) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 2. Pedagogická prax. Teaching practice
  Hrmo Roman ; M220  Krpálková Krelová Katarína ; M220 Tináková Katarína ; M220
  1. vyd
  Trnava : AlumniPress, 2008 . - 132 s
  ISBN 978-80-8096-068-1
  pedagogická prax
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF13100
  book

  book

 3. Didaktika technických predmetov
  Hrmo Roman ; M220  Kundrátová Mariana ; M220 Tináková Katarína ; M220 Vašková Ľubica ; M220
  1. vyd
  Bratislava : STU v Bratislave, 2005 . - 137 s
  ISBN 80-227-2191-3
  výučba technických predmetov pedagogika
  https://sweb.mtf.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  (1) - príručka
  (2) - učebnica
  (1) - xxx
  (4) - xxxx
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF49140
  book

  book

 4. Zbierka prípadových štúdií
  Hrmo Roman ; M220  a kol.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2004 . - 47 s
  ISBN 80.227-2140-9
  skriptá
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  book

  book