Search results

Records found: 15  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu33123 xcla^"
 1. Perspektívy stratégie udržateľného rozvoja a stratégie udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania
  Beňo Rastislav ; M4000  Marková Petra ; M4000 Mrvová Ľubica ; M4000 Prachař Jan Sakál Peter ; M4000 Šmida Ľubomír ; M4000 Liberko Igor (rec.) Mihok Jozef (rec.) Šatanová Anna (rec.)
  Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [367 s.]
  perspektívy podnikanie
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=266059
  kapitola(článok) z dokumentu
  article

  article

 2. Stratégia udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania
  Drieniková Katarína ; M4000  Marková Viera Naňo Tomáš ; M4000 Prachař Jan Sakál Peter ; M4000 Tokárová Michaela ; M4000 Vicianová Jana Závadská Zuzana Závadský Ján Šatanová Anna (rec.) Liberko Igor (rec.) Mihok Jozef (rec.)
  Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [256 s.]
  stratégia podnikanie
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=266063
  kapitola(článok) z dokumentu
  article

  article

 3. Vymedzenie základných pojmov trvalo udržateľného rozvoja / udržateľného rozvoja a spoločensky zodpovedného podnikania v kontexte zmeny paradigmy strategického manažmentu
  Hrdinová Gabriela ; M4000  Moravčík Oliver ; M6000 Prachař Jan Sakál Peter ; M4000 Štefánková Jana ; M9200 Závadská Zuzana Závadský Ján Liberko Igor (rec.) Mihok Jozef (rec.) Šatanová Anna (rec.)
  Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [251 s.]
  trvalo udržateľný rozvoj strategický manažment
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=266057
  kapitola(článok) z dokumentu
  article

  article

 4. Stratégia udržateľného rozvoja
  Andrašová Andrea ; M4000  Božiková Lucia ; M4000 Fidlerová Helena ; M4000 Hajnik Bartolomej ; M250 Moravčík Oliver ; M6000 Prachař Jan Sakál Peter ; M4000 Svetský Štefan ; M250 Šmida Ľubomír ; M4000 Štefánková Jana ; M9200 Tokárová Michaela ; M4000 Závadská Zuzana Závadský Ján Zlocha Jozef ; M4000 Liberko Igor (rec.) Mihok Jozef (rec.) Šatanová Anna (rec.)
  Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [349 s.]
  udržateľný rozvoj
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=266032
  kapitola(článok) z dokumentu
  article

  article

 5. Stanovenie hodnoty nábytkárskeho podniku na báze metódy ekonomickej pridanej hodnoty
  Volčko Ivan  Sedliačiková Mariana Šatanová Anna
  Acta Facultatis Xylologiae Zvolen [elektronický zdroj] . Roč. 55, č. 1 (2013), s.129-143
  článok z periodika
  (1) - monografia
  article

  article

 6. Finančný kontroling v teórii a praxi malých a stredných podnikov
  Sedliačiková Mariana  Šatanová Anna Foltínová Alžbeta
  Ekonomický časopis = Journal of Economics . Roč. 60, č. 9 (2012), s.949-966
  článok z periodika
  (2) - monografia
  article

  article

 7. Manažérstvo kvality v doprave
  Šatanová Anna  Kampf Rudolf Krajčírová Lucia
  Fórum Manažéra . Č. 2 (2011), s.57-60
  článok z periodika
  (1) - článok
  article

  article

 8. Identifikácia procesov v systéme manažérstva kvality podniku
  Šatanová Anna  Krajčírová Lucia
  Ekonomika a manažment podnikov 2010 : . s.373-379
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 9. Models of cost quality management
  Šatanová Anna  Gejdoš Pavol Potkány Marek
  QUALITY 2007. 5th Research/Expert Conference with International Participation : . s.489-494
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 10. Nákladovo orientované manažérstvo kvality
  Šatanová Anna 
  Ekonomika a manažment podnikov. Economics and management of enterprises . s.315-322
  článok zo zborníka
  (1) - učebnica
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.