Search results

 1. Mlyn vodný, Horná 4, Modra : architektonicko-historický výskum, textová časť a fotodokumentácia
  Kvasnicová Magdaléna ; 010310  Ďurian Karol Choma Mojmír Turcsány Juraj Naddourová Nora ; 010310 Poliak Martin ; 010310 Vargic Lukáš (rec.) Bartošíková Terézia (rec.) Suchý Ľubor
  1.vyd.
  Bratislava: STU Bratislava, 2020 . - CD-ROM, 113 s.
  vodný mlyn stavebný vývoj historická architektúra
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 2. Elektráreň III., areál Mikona 129, Bratislava Inventarizácia hodnotných prvkov objektu
  Kvasnicová Magdaléna ; 010310  Kvasnica Martin (rec.) Mackovič Ján (rec.) Habáňová Gabriela
  1. vyd.
  Bratislava : KPU Bratislava, 2019 . - 103 s.
  inventarizácia elektráreň industriálna architektúra tepláreň
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 3. Jeszenákov palác, Michalská 3, Bratislava : Inventarizácia hodnotných prvkov objektu
  Kvasnicová Magdaléna ; 010310  Ďurian Karol Barta Peter Kvasnica Martin (rec.) Falbová Eva (rec.) Mackovič Ján
  1. vyd.
  Bratislava : KPU Bratislava, 2019 . - 120 s.
  inventarizácia Jeszenákov palác historická architektúra
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 4. Rímskokatolícky kostol sv. Jozefa v Komárove : architektonicko-historický výskum / aut. Magdaléna Kvasnicová, Pavol Pauliny, Peter Buday, Karol Ďurian, Tomáš Kyncl ; rec. Michaela Kalinová, Natália Ferusová
  Kvasnicová Magdaléna ; 010310  Pauliny Pavol ; 053130 Buday Peter Ďurian Karol KynclTomáš Kalinová Michaela (rec.) Ferusová Natália (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Krajský pamiatkový úrad, 2017 . - 166 s.
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 5. Pamiatková zóna obce Partizánska Ľupča - Zásady ochrany pamiatkového územia : Urbanisticko - historický výskum (A - F) / aut. Magdaléna Kvasnicová, Tamara Reháčková, Anna Gondová, Martin Kvasnica ; rec. Ľudmila Husovská, Tomáš Kowalski
  Kvasnicová Magdaléna ; 053130  Reháčková Tamara Gondová Anna ; 053130 Kvasnica Martin Husovská Ľudmila (rec.) Kowalski Tomáš (rec.)
  1. vydanie
  Žilina : Krajský pamiatkový úrad Žilina, 2015 . - 129 s.
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 6. Prügerova vila, Havlíčkova 17, Bratislava. Inventarizácia hodnotných prvkov / aut. Magdaléna Kvasnicová
  Kvasnicová Magdaléna ; 053130 
  Bratislava 2015 . - 48 s.
  výskumná správa
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  book

  book

 7. Námestie sv. Trojice 23, Banská Štiavnica meštiansky dom - Paumgartnerovský dom. Architektonicko-historický výskum / aut. Magdaléna Kvasnicová, Katarína Vošková, Marcel Meszároš
  Kvasnicová Magdaléna ; 053130  Vošková Katarína ; 053130 Meszároš Marcel
  Bratislava 2015 . - 112 s. s prílohami
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 8. Taviareň - Dolná huta, Antolská 27, Banská Štiavnica. Architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, 1. a 2. etapa / aut. Magdaléna Kvasnicová, Beata Polomová, Silvia Petrášová, Martin Kvasnica
  Kvasnicová Magdaléna ; 053130  Polomová Beata ; 053130 Petrášová Silvia Kvasnica Martin
  Banská Bystrica 2015 Krajský pamiatkový úrad, Banská Bystrica . - 125 s.
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  (1) - zborník
  (1) - článok
  book

  book

 9. Bývalé reálne gymnázium, Hurbanova 15, Žilina : architektonicko-historický výskum
  Kvasnicová Magdaléna ; A3130 
  1. vyd.
  Žilina : Žilinská univerzita, 2014 . - 95 s
  kultúrna pamiatka fasády stavebno-technický stav objektu historický vývoj architekti výtvarníci návrh ochrany obnova kultúrnej pamiatky prezentácia
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 10. Budova YMCA, Karpatská 2 a 4, Bratislava : architektonicko-historický a umelecko-historický výskum
  Kvasnicová Magdaléna ; A3130  Kvasnica Martin
  Bratislava : INTENDA, 2013 . - 169 s
  architektúra YMCA výskum obnova
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book