Search results

 1. Architektúra stredovekých premonštrátskych kláštorov na Slovensku.
  Kalinová Michaela ; 053130  Kvasnicová Magdaléna ; 010310 (Thesis advisor)
  2019
  FAR ; Date of acceptation : 04.02.2020 ; Degreee discipline : architektúra a urbanizmus ; Degree program : D-ARCH . - 187 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120012
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0100
  book

  book

 2. Využitie stavebno-historických analýz v architektonickej tvorbe
  Kvasnicová Magdaléna ; A3130  Schwarcová Anna (Thesis advisor) ; A0980
  STU v Bratislave FA, 2003 . - 160 s
  pamiatková obnova
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0100
  book

  book