Search results

 1. Návrh informačného systému pre evidenciu preskladňovania tovaru medzi filiálkami
  Klena Miroslav ; 066000  Tanuška Pavol ; 066000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 02.07.2020 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : I-AIPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144181
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Vytvorenie internetového portálu pre zavádzanie systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015
  Ravas Boris ; 066000  Tanuška Pavol ; 066000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 01.07.2020 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : I-AIPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151331
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh a realizácia modulu informačného systému pre veľkosklad
  Smutný Martin ; 066000  Tanuška Pavol ; 066000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 02.07.2020 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : I-AIPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151904
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Modul informačného systému pre kvalitatívnu evidenciu vzoriek so zameraním na potravinársky priemysel
  Dobo František ; 066000  Tanuška Pavol ; 066000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 01.07.2020 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : I-AIPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151309
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh a realizácia modulu informačného systému pre zváračskú firmu
  Šutiak Daniel ; 066000  Tanuška Pavol ; 066000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 04.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : I-AIPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143699
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh a realizácia modulu informačného systému
  Vlachovičová Mária ; 066000  Tanuška Pavol ; 066000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 05.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : I-AIPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=147081
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Možnosti využitia technológie Hadoop na integráciu štruktúrovaných a neštruktúrovaných dát
  Kobela Martin ; 066000  Tanuška Pavol ; 066000 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 07.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : I-AIPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127118
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh a implementácia vybraného modulu informačného systému pre skladové hospodárstvo
  Petrášová Róberta ; 066000  Tanuška Pavol ; 066000 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 06.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : I-AIPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=140175
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0002
  book

  book

 9. Návrh a implementácia vybraného modulu informačného systému pre priemyselný podnik
  Králik Filip ; 066000  Tanuška Pavol ; 066000 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 05.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : I-AIPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138595
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh webového rozhrania pre krbové regulátory
  Klčo Pavol ; 066000  Tanuška Pavol ; 066000 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 06.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : I-AIPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138896
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book